No Show tarief

Invoering no-show tarief

Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen.
Met ingang van 1 januari 2024 gaan wij daarom op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een ‘no-show’ tarief invoeren.

Waarom een no-show tarief?

Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur, maar ook steeds meer mensen komen zonder bericht niet opdagen. In de tijd die voor u gereserveerd stond had de huisarts, praktijkondersteuner of assistente ook iemand anders kunnen helpen.
De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

We vragen u of u de gemaakte afspraak minimaal 24 uur van te voren af wilt zeggen. Is dit niet mogelijk en hebt u daarvoor een goede reden, neemt u dan telefonisch contact op, we kijken dan samen naar een passende oplossing. Dit geldt ook voor afspraken die u maakt via het internet. Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend.

De hoogte van het no-show tarief

De tarieven voor een no-show bedragen €10 ,- voor een enkel consult, €20,- voor een dubbel consult en €25,- voor een consult bij de poh GGZ.
Hier vallen alle consulten onder. Afspraken bij onze praktijkondersteuners zijn altijd dubbele consulten.
Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet

Hoe werkt het?

U ontvangt de rekening met het te betalen bedrag per post thuis. U dient dit bedrag bij voorkeur contant te betalen aan de balie. Lukt een contante betaling niet dan heeft u een mogelijkheid om het over te maken op onze rekening. Het rekeningnummer kunt u terugvonden op de factuur.

Een volgende afspraak kan gemaakt worden wanneer de rekening betaald is. In het geval van levensbedreigende situaties en spoedgevallen kunt u uiteraard wel door de huisarts gezien worden.